ภาพการจัดสวนหมู่บ้านสาริน7
ก่อนดำเนินงาน
หลังดำเนินงาน